bơm ly tâm trục đứng, bơm ly tâm trục ngang, bơm chìm nước thải, bơm chìm lắp đặt khô, bơm bánh răng, bơm chìm giếng, bơm công nghiệp, bơm tưới tiêu thủy lợi, bơm dân dụng, bơm trục vít, đại lý seepex

Menu
slider
icon hinh
gt

Tầm nhìn và ưu tiên chiến lược của Sulzer định hướng hoạt động tổng thể của chúng tôi. Giá trị Sulzer đóng vai trò như một kim chỉ nam cho mọi hoạt động của chúng tôi.
Tất cả những điều trên xác định chúng tôi là ai và tư cách của chúng tôi.
Tầm nhìn
Khách hàng nhìn nhận chúng tôi như một đơn vị dẫn đầu trong công nghệ và dịch vụ, cung cấp những giải pháp tiên tiến và bền vững.
Chiến lược ưu tiên
Tất cả ưu tiên hướng đến khách hàng qua việc tạo ra giá trị và tăng trường lợi nhuận.
Giá trị 
Chúng tôi đáp ứng sự mong đợi của khách hàng với các giải pháp sáng tạo và cạnh tranh.

icon hinh