bơm ly tâm trục đứng, bơm ly tâm trục ngang, bơm chìm nước thải, bơm chìm lắp đặt khô, bơm bánh răng, bơm chìm giếng, bơm công nghiệp, bơm tưới tiêu thủy lợi, bơm dân dụng, bơm trục vít, đại lý seepex

Menu
slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider
icon

With many years of experience in the field of supplying and installing water supply and drainage equipment, in June 2021, SAWATECH completed the installation of SULZER submersible pump equipment at Ben Nghe culvert - Anti-tidal flood project with consideration of climate change phase 1 (with a capital of nearly 10,000 billion VND).

Image of SAWATECH installing a submersible pump with a capacity of 6m3/s with a head of 3.5m for Ben Nghe culvert.